Motto: „Kdo nezná historii, je nucen ji prožít znovu.“

Hydrologie a hydrologická služba na území ČR v minulosti často udávala směr světového vývoje (např. práce A. R. Harlachera v oblasti zdokonalení hydrometrické vrtule a vytvoření předpovědní metody) a vyprodukovala několik osobností s celosvětovým renomé (A. R. Harlacher, J. Smetana, J. Němec, V. Klemeš aj.). Zpracování historie hydrologie na našem území v rámci reprezentativní publikace, či souboru prací pokrývající významné etapy.

Zpracování by mělo přednostně podchytit období druhé poloviny 20. století, kde je ještě možné využít vzpomínek přímých pamětníků. Souběžně mohou probíhat již započaté práce v podobě dokumentace historie starších období (viz již zpracovaná biografie A. R. Harlachera - Elleder, 2012).

Tématické okruhy

-        Dějiny před organizovanou službou (před rokem 1875) – na základě studia archivních materiálů,

-        Dějiny hydrologie v Českých zemích za Rakouska-Uherska – na základě studia archivních materiálů,

-        Dějiny hydrologie 1918–1950 – na základě studia archivních materiálů,

-        Dějiny hydrologie 1950–2000 – na základě vzpomínek pamětníků a archivních materiálů,

-        Biografie osobností (A. R. Harlacher, J. Richter, J. Smetana, J. Němec, V. Klemeš, J. Hladný, V. Kříž,...).

Cíle

-        zajištění podkladů a osobních vzpomínek od pamětníků druhé poloviny 20. století (H. Daňková, J. Hladný, R. Sochorec, J. Balek…),

-        vytvoření (uspořádání) archivu dokumentů...,

-        vytvoření osnovy a případně návrhu harmonogramu prací (s ohledem na případná výročí),

-        zpracování reprezentativní publikace, respektive archivu či knihovny dílčích publikací.

Tým

Koordinováním pracovní skupiny byl po nominaci a odsouhlasení plénem zvolen předseda RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. Ing. Josef Hladný, CSc., byl pak speciálně pověřen koordinací podskupiny zaměřující se na dějiny 2. poloviny 20. stol. (především jde o sběr vzpomínek pamětníků vývoje hydrologie a hydrologické služby ve 2. polovině 20. stol.).

Dále se uvažuje o zapojení:

-        Ing. Libora Elledera, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu (zpracování historických dokumentů pro starší období),

-        Ing. Arnošta Kulta z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV) (vývoj českého vodního práva, dějiny VÚV),

-        prof. Ing. Pavla Kováře, DrSc. a prof. Ing. Vojtěcha Broži, DrSc. (dějiny výuky hydrologie a hydrotechniky na vysokých školách).

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 6
Celkově: 56669

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko