Upozorňujeme, že ve dnech 20. až 21. září 2017 se na půdě Policejní akademie České republiky v Praze bude konat mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí od povodně na Moravě 1997 a 15. výročí od povodně v Čechách 2002. Dále bude připomenuto 10. výročí přijetí Povodňové směrnice. Více informací, včetně důležitých termínů a pokynů pro autory, lze nalézt na oficiální webové stránce konference zde.

Upozorňujeme, že ve dnech 18. až 21. září 2017 se ve Smolenicích na Slovensku bude konat mezinárodní konference s názvem Snow as an ecological phenomena. Akce bude složena z více sekcí a zúčastní se jí odborníci ze zhruba 25 zemí, přičemž nebudou chybět ani klimatologové. Velice lákavá je nabídka publikování příspěvku ve sborníku indexovaném ve vědecké databázi Web of Knowledge. To se týká příspěvků vzathujících se jak k ústní, tak k posterové prezentaci. Více informací lze dohledat na webové stránce http://www.sbks.sk/smolenice2017.php, kde lze již nyní sledovat 1. cirkulář, formulář na přihlašování nebo instrukce pro autory. Podávání abstraktů se akceptuje do 7. 7. 2017, celé příspěvky lze pak posílat do 31. 7. 2017.

Upozorňujeme, že v letošním roce opět proběhne tradiční Konference mladých odborníků, která se koná ve čtvrtek 9. listopadu v Bratislavě na půdě Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Konference se skládá z Konference mladých hydrologů, Konference mladých vodohospodářů a Konference mladých meteorologů a klimatologů. Přihlásit se může každý hydrolog, vodohospodář nebo meteorolog/klimatolog, kterému není více jak 35 let, a to do 21. září 2016. Více informací v oficiálním oznámení zde. Přihlášku stahujte zde.

Upozorňujeme, že slovenští kolegové pořádají další ročník konference s názvem Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Akce proběhne 10. - 11. října 2017 v Hotelu Sitno. Anotace příspěvků se posílají do 21. dubna 2017.  Více informací se lze dozvědět z těchto webových stránek. Cirkulář a přihlášku pak stahujte zde.

Oznamujeme, že ve dnech 3. a 4. října 2017 se v brněnském hotelu Holiday Inn bude konat konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017. Konference má též svůj vlastní web, odkud je možné dozvědět se veškeré detaily.

Upozorňujeme, že ve dnech 16. - 18. října 2017 proběhne v německém Černém lese (v hotelu Saigerhöh) další ročník konference zvané EGU Leonardo, která je tradičně zaměřena na jednotlivé části hydrologického cyklu. Tentokrát půjde o využití metod izotopové hydrologie k trasování vody. První cirkulář s výzvou pro zasílání abstraktů stahujte zde. Organizátoři také velmi brzy spustí webové stránky konference. O nich budeme informovat, jakmile budou v provozu. Speciálně upozorňujeme, že se jedná o odlišnou konferenci, než je Valné shromáždění Evropské geovědní unie (EGU2017), které se uskuteční v dubu 2017 tradičně ve Vídni (pro toto setkání viz http://www.egu2017.eu/).

Dne 6. 10. 2015 obdržel Ing. Josef Hladný, CSc., český hydrolog, jehož práce byla ještě donedávna spjata s Českým hydrometeorologickým ústavem, cenu Ľuda Molnára, pojmenovanou po významném slovenském hydrologovi Ľudovítu Molnárovi. Událo se tak během konference Hydrologické dni 2015, která byla letos spojena s konferencí Manažment povodí a povodňových rizík 2015. Spolu s Ing. Hladným byla oceněna také slovenská hydrogeoložka prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Protože Ing. Hladný nebyl na konferenci přítomen, převzal za něj ocenění jeho dlouhodobý kolega Ing. Jan Kubát. Oběma laureátům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 11
Tento týden: 86
Celkově: 9931

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2017 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika