Upozorňujeme, že slovenští kolegové pořádají další ročník konference s názvem Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Akce proběhne 10. - 11. října 2017 v Hotelu Sitno. Anotace příspěvků se posílají do 21. dubna 2017.  Více informací se lze dozvědět z těchto webových stránek. Cirkulář a přihlášku pak stahujte zde.

Oznamujeme, že ve dnech 3. a 4. října 2017 se v brněnském hotelu Holiday Inn bude konat konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017. Konference má též svůj vlastní web, odkud je možné dozvědět se veškeré detaily.

Upozorňujeme, že ve dnech 15. - 16. 6. 2017 Česká společnost krajinnývh inženýrů (ČSKI) uspořádá v Praze na Fakultě stavební ČVUT další ročník konference Rybníky. Více informací (včetně podmínek registrace účasti či příspěvku do recenzovaného sborníku) je možné získat z tohoto webu ČSKI.

Upozorňujeme, že v polské Wroclawi proběhne konference s názvem International conference on advances in energy systems and environmental engineering, zkráceně označovaná jako ASEE17. Mezi tématy je též otázka vody, takže hydrologové mohou své příspěvky posílat také. Termín konání konference je naplánován na 2. - 5. 7. 2017 s tím, že nejzazší termín na odesílání abstraktů je 31. ledna 2017. O konferenci a jejích sekcích je možné dozvědět se více z jejího oficiálního webu zde. Publikování vybraných příspěvků v časopisech s impaktním faktorem je nadmíru lákavé.

Upozorňujeme, že ve dnech 16. - 18. října 2017 proběhne v německém Černém lese (v hotelu Saigerhöh) další ročník konference zvané EGU Leonardo, která je tradičně zaměřena na jednotlivé části hydrologického cyklu. Tentokrát půjde o využití metod izotopové hydrologie k trasování vody. První cirkulář s výzvou pro zasílání abstraktů stahujte zde. Organizátoři také velmi brzy spustí webové stránky konference. O nich budeme informovat, jakmile budou v provozu. Speciálně upozorňujeme, že se jedná o odlišnou konferenci, než je Valné shromáždění Evropské geovědní unie (EGU2017), které se uskuteční v dubu 2017 tradičně ve Vídni (pro toto setkání viz http://www.egu2017.eu/).

Bylo rozhodnuto, že  9. Mezinárodní konference o udržitelném managementu vodních zdrojů (9th International Conference on Sustainable Water Resources Management) se bude v roce 2017 konat v Praze. Konkrétně půjde o 18. - 20. červenec 2017. Nejen vodohospodáři, ale také hydrologové jsou vítáni. Ta tomto webu byla spuštěna specializovaná stránka konference, kde je možné nalézt více podrobností o této akci včetně tematických okruhů pro potenciální příspěvky. Vybrané příspěvky mohou být publikovány v britském časopise International Journal of Environmental Impacts, jehož webové stránky se nachází zde. Výzvu pro posílání abstraktů sledujte zde.

Dne 6. 10. 2015 obdržel Ing. Josef Hladný, CSc., český hydrolog, jehož práce byla ještě donedávna spjata s Českým hydrometeorologickým ústavem, cenu Ľuda Molnára, pojmenovanou po významném slovenském hydrologovi Ľudovítu Molnárovi. Událo se tak během konference Hydrologické dni 2015, která byla letos spojena s konferencí Manažment povodí a povodňových rizík 2015. Spolu s Ing. Hladným byla oceněna také slovenská hydrogeoložka prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Protože Ing. Hladný nebyl na konferenci přítomen, převzal za něj ocenění jeho dlouhodobý kolega Ing. Jan Kubát. Oběma laureátům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 12
Tento týden: 12
Celkově: 9231

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2017 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika