Jak již bylo avizováno v aktualitě o připravovaných konferencích Hydrologické dny 2021 a 29. konference podunajských států, je možné u této příležitosti publikovat vybrané články ve speciálním čísle časopisu Climate s názvem Climate Change, Hydrology and Freshwater Resources. Číslo editují tři čeští hydrologové, chystající se i v budoucnu reprezentovat Český národní výbor po hydrologii, a jeden maďarský klimatolog. Přednostně jsou sice vítány rukopisy na témata zmiňovaných konferencí, ale témata čísla nejsou omezována pouze na ně nebo na regiony povodí Dunaje, Odry a Labe. Vítány jsou i celosvětové studie nebo přehledové studie. O zařazení rukopisu do čísla rozhodují editoři, kteří též mohou doporučit autorům příspěvků do konferencí plnohodnotné publikování v tomto speciálním čísle. Nejzazší termín pro podávání rukopisů je 31. května 2022. Více info o speciálním čísle uvádí webová stránka nakladatelství MDPI https://www.mdpi.com/journal/climate/special_issues/climatechange_freshwater.

Poznamenejme, že hostující editoři si plně uvědomují že časopis Climate ctí zásadu open access a po potenciálních autorech je vyžadován za publikaci poplatek. Věří ale, že tato skutečnost české hydrology a klimatology příliš neodradí. Zároveň si editoři uvědomují, že časopis není impaktovaný. Na druhou stranu je ale plně indexovaný v databázi Scopus, což může dále zajistit velmi dobou viditelnost publikované práce.

Extrémní sucho v roce 2018 umožnilo skenování hladových kamenů, které s externí firmou provedl v měsíci srpnu Český hydrometeorologických ústav (ČHMÚ). Jedním z nich byl také Hladový kámen v Děčíně, jehož podrobný 3D model, poněkud paradoxně u příležitosti první datované povodně na Vltavě roku 1118 (podrobnou zprávu viz zde), poskytl ČHMÚ našemu výboru k prezentaci. Na modelu, který lze nyní interaktivně prohlížet z různých stran, je možné spatřit značky označující roky s významnými suchy v Čechách a také nápisy informující národy, co je čeká, pokud jsou vidět. Model je možné sledovat po kliknutí na ikonu krychličky na tomto odkazu.

Dne 6. 10. 2015 obdržel Ing. Josef Hladný, CSc., český hydrolog, jehož práce byla ještě donedávna spjata s Českým hydrometeorologickým ústavem, cenu Ľuda Molnára, pojmenovanou po významném slovenském hydrologovi Ľudovítu Molnárovi. Událo se tak během konference Hydrologické dni 2015, která byla letos spojena s konferencí Manažment povodí a povodňových rizík 2015. Spolu s Ing. Hladným byla oceněna také slovenská hydrogeoložka prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Protože Ing. Hladný nebyl na konferenci přítomen, převzal za něj ocenění jeho dlouhodobý kolega Ing. Jan Kubát. Oběma laureátům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu.

Pro zajímavost - v Praze 10 - Záběhlicích je u Botiče ulice pojmenovaná po A. R. Harlacherovi. Více info např. zde.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 10
Celkově: 51139

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2022 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika