Připojujeme se k organizátorům druhého ročníku této mezinárodní konference a zveme všechny zájemce do polské Vratislavi na dny 9.-10. září 2020. Konference, kterou pořádá polská hydrometeorologická služba IMGW - PIB (známá též pod anglickou zkratkou IMWM - NRI; viz webové stránky v polštině) by měla být věnována řešení nejrůznějích problémů spjatých s životním prostředím, jako je degradace půdy, nešetrné zacházení s vodou apod. Očekává se především účast meteorologů a klimatologů, hydrologů a vodohospodářů z Polska, Německa a Česka. Již existují webové stránky pro registraci na konferenci (nutné do pátku 24. ledna 2020!), kde, doufejme, bude brzy více informací. Zatím organizátoři doporučují pročítat tuto oficiální pozvánku a 1. cirkulář.

Zároveň upozorňujeme, že krátce po skončení této konference proběhne ve Vratislavi další akce s podobným zaměřením, tentokrát více věnovaná matematickému modelování v hydrologii a klimatologii (viz zde). Obě akce lze tedy vhodně navštívit při jedné cestě do Vratislavi.

Upozorňujeme, že je v přípravách speciální číslo časopisu Hydrology, které by se mělo týkat pokročilých metod modelování srážkových polí coby základních vstupů do hydrologických modelů. Kompletí seznam vhodných témat k začlenění do speciálního čísla uvádí oficiální stránka speciálního čísla. Dodejme, že časopis Hydrology je vedle časopisů Water a Atmosphere jedním z open access časopisů zaměřených na hydrologii a klimatologii švýcarského nakladatelství MDPI. Rukopisy je možné do redakce zasílat až do konce července 2020.

Připojujeme se k organizátorům tohoto semináře a srdečně zveme všechny, kteří aplikují matematické a statistické metody v hydrometeorologii (či dalších environmentálních vědách a vědách o Zemi). 49. ročník semináře proběhne od 13. do 16. září 2020 v polské Vratislavi. Seminář je v hojné míře zaměřen na aplikace matematických a statistických metod v hydrologii, meteorologii a klimatologii, protože je organizován především odborníky z těchto oborů. Slíbené jsou korektní publikace, které budou po schválení (recenzním řízení) vědeckým výborem evidovány minimálně v databázi Scopus. Nejzazší termín přihlašování na seminář prostřednictvím online formuláře, kde je očekáván už i název příspěvku, je 31. ledna 2020. Více info lze nalézt na oficiálních stránkách semináře na http://www.sam.upwr.edu.pl/en/.

Upozorňujeme, že v i v roce 2020 se uskuteční tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Tentokrát akce proběhne v něměckém městě Dessau, přičemž konkrétní termín semináře je stanoven na 8.-9. 10. 2020. Více informací lze nalézt na oficiálním webu semináře, kde je k nalezení také cirkulář. Nejzazší termín pro přihlašování příspěvků je již 17. 1. 2020!

Upozorňujeme, že je v přípravách speciální číslo časopisu Atmosphere, které by se mělo týkat srážkových úhrnů a nejrůznějších aspektů s nimi spjatými, a to včetně problematiky městské hydrologie a navrhování inženýrských sítí zajišťujících odtok přebytečné vody z urbanizovaného prostředí. Na své si přijdou též statističtí hydrologové zabývající se stochastickými a statistickými vlastnostmi časových řad srážkových úhrnů, a to zejm. srážkovými extrémy. Kompletí seznam témat uvádí oficiální stránka speciálního čísla. Dodejme, že časopis Atmosphere je jedním z open access časopisů zaměřených na hydrologii a klimatologii švýcarského nakladatelství MDPI. Rukopisy je možné do redakce zasílat až do konce června 2020.

Ve dnech od 31. srpna do 4. září 2020 proběhne v Budapešti další evropská konference na téma zvládání povodňových rizik známá také pod kratším názvem FloodRisk 2020. Akce má podtitul Science and Practice for an uncertain future. Jedná se o poměrně nový cyklus konferencí, které jsou od roku 2008 pořádány každým čtvrtým rokem. Tento ročník by tedy měl být již čtvrtou událostí z toho cyklu. Více informací je možné získat z oficiálního webu konference.

Extrémní sucho v roce 2018 umožnilo skenování hladových kamenů, které s externí firmou provedl v měsíci srpnu Český hydrometeorologických ústav (ČHMÚ). Jedním z nich byl také Hladový kámen v Děčíně, jehož podrobný 3D model, poněkud paradoxně u příležitosti první datované povodně na Vltavě roku 1118 (podrobnou zprávu viz zde), poskytl ČHMÚ našemu výboru k prezentaci. Na modelu, který lze nyní interaktivně prohlížet z různých stran, je možné spatřit značky označující roky s významnými suchy v Čechách a také nápisy informující národy, co je čeká, pokud jsou vidět. Model je možné sledovat po kliknutí na ikonu krychličky na tomto odkazu.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 15
Tento týden: 187
Celkově: 35163

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2020 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika