Připojujeme se k organizátorům druhého ročníku této mezinárodní konference a zveme všechny zájemce do polské Vratislavi na dny 9.-10. září 2020. Konference, kterou pořádá polská hydrometeorologická služba IMGW - PIB (známá též pod anglickou zkratkou IMWM - NRI; viz webové stránky v polštině) by měla být věnována řešení nejrůznějích problémů spjatých s životním prostředím, jako je degradace půdy, nešetrné zacházení s vodou apod. Očekává se především účast meteorologů a klimatologů, hydrologů a vodohospodářů z Polska, Německa a Česka. Již existují webové stránky pro registraci na konferenci (nutné do pátku 24. ledna 2020!), kde, doufejme, bude brzy více informací. Zatím organizátoři doporučují pročítat tuto oficiální pozvánku a 1. cirkulář.

Zároveň upozorňujeme, že krátce po skončení této konference proběhne ve Vratislavi další akce s podobným zaměřením, tentokrát více věnovaná matematickému modelování v hydrologii a klimatologii (viz zde). Obě akce lze tedy vhodně navštívit při jedné cestě do Vratislavi.

Upozorňujeme, že je v přípravách speciální číslo časopisu Hydrology, které by se mělo týkat pokročilých metod modelování srážkových polí coby základních vstupů do hydrologických modelů. Kompletí seznam vhodných témat k začlenění do speciálního čísla uvádí oficiální stránka speciálního čísla. Dodejme, že časopis Hydrology je vedle časopisů Water a Atmosphere jedním z open access časopisů zaměřených na hydrologii a klimatologii švýcarského nakladatelství MDPI. Rukopisy je možné do redakce zasílat až do konce července 2020.

Upozorňujeme, že ve dnech 16. a 17. dubna 2020 se v Třeboni pořádá další konference s hydrologickou tématikou pod hlavičkou Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, České bioklimatologické společnosti (ČBKS) a jiných. Konference nese název Hospodaření s vodou v krajině 2020. Více informací lze získat z oficiální PDF pozvánky uveřejněné na stránkách ČBKS zde.

Připojujeme se k organizátorům tohoto semináře a srdečně zveme všechny, kteří aplikují matematické a statistické metody v hydrometeorologii (či dalších environmentálních vědách a vědách o Zemi). 49. ročník semináře proběhne od 13. do 16. září 2020 v polské Vratislavi. Seminář je v hojné míře zaměřen na aplikace matematických a statistických metod v hydrologii, meteorologii a klimatologii, protože je organizován především odborníky z těchto oborů. Slíbené jsou korektní publikace, které budou po schválení (recenzním řízení) vědeckým výborem evidovány minimálně v databázi Scopus. Nejzazší termín přihlašování na seminář prostřednictvím online formuláře, kde je očekáván už i název příspěvku, je 31. ledna 2020. Více info lze nalézt na oficiálních stránkách semináře na http://www.sam.upwr.edu.pl/en/.

Upozorňujeme, že v i v roce 2020 se uskuteční tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Tentokrát akce proběhne v něměckém městě Dessau, přičemž konkrétní termín semináře je stanoven na 8.-9. 10. 2020. Více informací lze nalézt na oficiálním webu semináře, kde je k nalezení také cirkulář. Nejzazší termín pro přihlašování příspěvků je již 17. 1. 2020!

Upozorňujeme, že je v přípravách speciální číslo časopisu Atmosphere, které by se mělo týkat srážkových úhrnů a nejrůznějších aspektů s nimi spjatými, a to včetně problematiky městské hydrologie a navrhování inženýrských sítí zajišťujících odtok přebytečné vody z urbanizovaného prostředí. Na své si přijdou též statističtí hydrologové zabývající se stochastickými a statistickými vlastnostmi časových řad srážkových úhrnů, a to zejm. srážkovými extrémy. Kompletí seznam témat uvádí oficiální stránka speciálního čísla. Dodejme, že časopis Atmosphere je jedním z open access časopisů zaměřených na hydrologii a klimatologii švýcarského nakladatelství MDPI. Rukopisy je možné do redakce zasílat až do konce června 2020.

Upozorňujeme, že 6. evropský kongres Mezinárodní asociace hydro-environmentálního inženýrství (IAHR, blíže viz https://www.iahr.org/) tentokrát proběhne v polské Varšavě. Akci byly spuštěny již i webové stránky na https://iahr2020.pl/, ze kterých je zřejmé, že termín konání je 30. června až 2. července 2020 a že podtitul kongresu zní NO FRAMES NO BORDERS. Do 15. 10. 2019 je možné narhovat vlastní sekce, přičemž organizátoři z Polska upozorňují především na sekci s názvem Statistical modelling of hydrological extremes. Sekce si klade za cíl sezvat odborníky zaměřené na rekonstrukce, užití a analýzu historicých hydrologických informací, a to zejm. pro potřeby moderní hydrologie studující povodně a sucho v kontextu klimatické změny (i mimo něj). Sekce se zaměřuje též na management rizik a vodní hospodářství coby politický nástroj. Zájemci o téma jsou srdečně zváni.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 17
Tento týden: 117
Celkově: 32240

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2020 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika