Ve dnech 20. - 22. 3. 2019 se v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava bude konat další Sympozium GIS Ostrava, jehož se pravidelně zúčastňují taktéž hydrologové. V roce 2017 bude mít podtitul Smart City, Smart Region. Sympozium se těší i zájmu zahraničních vědců, protože se vlastně skládá ze dvou částí - české a anglické. Více info o české konferenci lze najít zde, o anglické naopak zde.

Připojujeme se ke všem organizátorům konference Šumava 2019 a srdečně vás zveme do šumavské Kvildy, kde se tato akce bude konat ve dnech 14.-16. května 2019. Na programu jsou také hydrologická témata týkající se středních a vyšších poloh Česka a Evropy, o čemž svědčí oficiální pozvánka na webu České meteorologické společnosti zde. V pozvánce je možné též sledovat pokyny pro přihlašování.

Upozorňujeme, že ve dnech 8.-10. 4. 2019 proběhne v polském městečku Polanica-Zdrój, tj. nedaleko hranic s Českem, další ročník studentské konference EKO-DOK. Konference je zaměřena na začínající vědce v oborech, které velmi souvisí s řešením otázek životního prostředí. Mezi ně náleží i obory hydrologie, meteorologie, vodní hospodářství či vodárenství. Konferenci již po jedenácté pořádají poměrně silní organizátoři pohybující se v prostředí Vratislavských univerzit, což mělo v minulosti za následek zařazení konferenčních sborníků do databází Scopus a Web of Science. Nejinak tomu bude i v případě tohoto ročníku, kde se ve vědeckém výboru objevují i česká jména (a to i zástupců ČNVH). Doporučujeme tedy i českým hydrologům alespoň prolistovat tyto oficiální webové stránky konference vedené jak v polštině, tak v angličtině. Registrace je vedena online. Konferenční sborník psaný kompletně anglicky má tentokrát vyjít u nakladatelství Springer, jehož jméno již zaručuje jistou kvalitu spjatou též s kvalitním recenzním řízením.

Extrémní sucho v roce 2018 umožnilo skenování hladových kamenů, které s externí firmou provedl v měsíci srpnu Český hydrometeorologických ústav (ČHMÚ). Jedním z nich byl také Hladový kámen v Děčíně, jehož podrobný 3D model, poněkud paradoxně u příležitosti první datované povodně na Vltavě roku 1118 (podrobnou zprávu viz zde), poskytl ČHMÚ našemu výboru k prezentaci. Na modelu, který lze nyní interaktivně prohlížet z různých stran, je možné spatřit značky označující roky s významnými suchy v Čechách a také nápisy informující národy, co je čeká, pokud jsou vidět. Model je možné sledovat po kliknutí na ikonu krychličky na tomto odkazu.

Dne 6. 10. 2015 obdržel Ing. Josef Hladný, CSc., český hydrolog, jehož práce byla ještě donedávna spjata s Českým hydrometeorologickým ústavem, cenu Ľuda Molnára, pojmenovanou po významném slovenském hydrologovi Ľudovítu Molnárovi. Událo se tak během konference Hydrologické dni 2015, která byla letos spojena s konferencí Manažment povodí a povodňových rizík 2015. Spolu s Ing. Hladným byla oceněna také slovenská hydrogeoložka prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Protože Ing. Hladný nebyl na konferenci přítomen, převzal za něj ocenění jeho dlouhodobý kolega Ing. Jan Kubát. Oběma laureátům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu.

Pro zajímavost - v Praze 10 - Záběhlicích je u Botiče ulice pojmenovaná po A. R. Harlacherovi. Více info např. zde.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 2
Tento týden: 69
Celkově: 15554

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2019 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika