Upozorňujeme, že 6. evropský kongres Mezinárodní asociace hydro-environmentálního inženýrství (IAHR, blíže viz https://www.iahr.org/) tentokrát proběhne v polské Varšavě. Akci byly spuštěny již i webové stránky na https://iahr2020.pl/, ze kterých je zřejmé, že termín konání je 30. června až 2. července 2020 a že podtitul kongresu zní NO FRAMES NO BORDERS. Do 15. 10. 2019 je možné narhovat vlastní sekce, přičemž organizátoři z Polska upozorňují především na sekci s názvem Historical Information in Hydrology. Sekce si klade za cíl sezvat odborníky zaměřené na rekonstrukce, užití a analýzu historicých hydrologických informací, a to zejm. pro potřeby moderní hydrologie studující povodně a sucho v kontextu klimatické změny (i mimo něj). Sekce se zaměřuje též na management rizik a vodní hospodářství coby politický nástroj. Zájemci o téma jsou srdečně zváni.

Upozorňujeme, že v letošním roce (konkrétně ve čtvrtek 14. listopadu 2019) v Bratislavě opět proběhne tradiční Konference mladých odborníků. Konference se skládá z Konference mladých hydrologů, Konference mladých vodohospodářů a Konference mladých meteorologů a klimatologů. Přihlásit se může každý hydrolog, vodohospodář nebo meteorolog/klimatolog, kterému není více jak 35 let, a to do 24. září 2018. Více informací lze nalézt na webových stránkách konference zde. Stránky obsahují též přihlášku.

Ve dnech od 31. října do 4. září 2020 proběhne v Budapešti další evropská konference na téma zvládání povodňových rizik známá také pod kratším názvem FloodRisk 2020. Akce má podtitul Science and Practice for an uncertain future. Jedná se o poměrně nový cyklus konferencí, které jsou od roku 2008 pořádány každým čtvrtým rokem. Tento ročník by tedy měl být již čtvrtou událostí z toho cyklu. Více informací je možné získat z oficiálního webu konference.

Extrémní sucho v roce 2018 umožnilo skenování hladových kamenů, které s externí firmou provedl v měsíci srpnu Český hydrometeorologických ústav (ČHMÚ). Jedním z nich byl také Hladový kámen v Děčíně, jehož podrobný 3D model, poněkud paradoxně u příležitosti první datované povodně na Vltavě roku 1118 (podrobnou zprávu viz zde), poskytl ČHMÚ našemu výboru k prezentaci. Na modelu, který lze nyní interaktivně prohlížet z různých stran, je možné spatřit značky označující roky s významnými suchy v Čechách a také nápisy informující národy, co je čeká, pokud jsou vidět. Model je možné sledovat po kliknutí na ikonu krychličky na tomto odkazu.

Dne 6. 10. 2015 obdržel Ing. Josef Hladný, CSc., český hydrolog, jehož práce byla ještě donedávna spjata s Českým hydrometeorologickým ústavem, cenu Ľuda Molnára, pojmenovanou po významném slovenském hydrologovi Ľudovítu Molnárovi. Událo se tak během konference Hydrologické dni 2015, která byla letos spojena s konferencí Manažment povodí a povodňových rizík 2015. Spolu s Ing. Hladným byla oceněna také slovenská hydrogeoložka prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Protože Ing. Hladný nebyl na konferenci přítomen, převzal za něj ocenění jeho dlouhodobý kolega Ing. Jan Kubát. Oběma laureátům gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu.

Pro zajímavost - v Praze 10 - Záběhlicích je u Botiče ulice pojmenovaná po A. R. Harlacherovi. Více info např. zde.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 20
Tento týden: 20
Celkově: 27951

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2019 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika