Dle platného Statutu se Český národní výbor pro hydrologii skládá z Výkonného výboru a dalších členů pléna. Po každých šesti letech probíhá obnova pléna řádnými volbami na plenárním zasedání, kde se také rozhoduje o tom, kdo bude mít jakou funkci ve Výkonném výboru. Je přitom zvykem, že poradním orgánem Výkonného výboru nově zvoleného pléna je předseda pléna odstupujícího.

Členové Výkonného výboru zvolení v dubnu 2012

Předseda ČNVH:
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. -> (Český hydrometeorologický ústav)
- jako člen ČNVH působí též v HWRP Světové meteorologické organizace a účastní se zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof

1. místopředseda (pro záležitosti IHP UNESCO):
prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc. -> (Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze)

2. místopředseda (pro záležitosti IAHS):
Ing. Miroslav Tesař, CSc. -> (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.)
- jako člen ČNVH působí též v mezinárodním projektu ERB a České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti

Vědecký tajemník:
Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D. -> (Český hydrometeorologický ústav)

Předseda bývalého Výboru:
Ing. Josef Hladný, CSc.

Ostatní členové pléna

Ing. Šárka D. Blažková, DrSc.
- jako členka ČNVH působí též v mezinárodním programu FRIEND-Water
Ing. Petr Bouška, Ph.D. -> (Český hydrometeorologický ústav)
- jako člen ČNVH se také účastní zasedání Českého národního komitétu pro program Člověk a biosféra
Ing. Karel Březina (Povodí Vltavy, s.p.)
Ing. Petr Březina -> (Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i.)
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. -> -> (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i./Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
- jako člen ČNVH se také účastní zasedání Českého národního komitétu pro Mezinárodní geovědní program
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur -> (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)
doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc. -> (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)
- jako člen ČNVH se také účastní zasedání Českého výboru Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. -> (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
- jako člen ČNVH se také účastní zasedání Českého národního výboru pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí
Ing. Daniel Pokorný -> (Ministerstvo zemědělství ČR)
Ing. Hana Randová -> (hnutí PRO Sport a Zdraví)
Ing. Josef Reidinger -> (Ministerstvo životního prostředí ČR)
Ing. Eva Soukalová, CSc.
- jako členka ČNVH působí též v mezinárodním projektu UNESCO Regionální spolupráce podunajských států
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. -> (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D. -> -> (Český hydrometeorologický ústav/Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. -> (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko