Jak již bylo avizováno v aktualitě o připravovaných konferencích Hydrologické dny 2021 a 29. konference podunajských států (viz zde), je možné u této příležitosti publikovat vybrané články ve speciálním čísle časopisu Climate s názvem Climate Change, Hydrology and Freshwater Resources. Číslo editují tři čeští hydrologové, chystající se i v budoucnu reprezentovat Český národní výbor po hydrologii, a jeden maďarský klimatolog. Přednostně jsou sice vítány rukopisy na témata zmňovaných konferencí, ale témata čísla nejsou omezována pouze na ně nebo na regiony povodí Dunaje, Odry a Labe. Vítány jsou i celosvětové studie nebo přehledové studie. O zařazení rukopisu do čísla rozhodují editoři, kteří též mohou doporučit autorům příspěvků do konferencí plnohodnotné publikování v tomto speciálním čísle. Nejzazší termín pro podávání rukopisů je 30. září 2021. Více info o speciálním čísle uvádí webová stránka nakladatelství MDPI https://www.mdpi.com/journal/climate/special_issues/climatechange_freshwater.

Poznamenejme, že hostující editoři si plně uvědomují že časopis Climate ctí zásadu open access a po potenciálních autorech je vyžadován za publikaci poplatek. Věří ale, že tato skutečnost české hydrology a klimatology příliš neodradí. Zároveň si editoři uvědomují, že časopis není impaktovaný. Na druhou stranu je ale plně indexovaný v databázi Scopus, což může dále zajistit velmi dobou viditelnost publikované práce.

Český národní výbor pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., a Povodí Moravy, s.p. plánují v září 2021 zorganizovat v Brně další konferenci ze série Hydrologické dny, které se konají pravidelně, počínaje od roku 1980, zhruba jednou za pět let střídavě na území Česka nebo Slovenska. Jedná se o konferenci tradičně zaměřenou na úlohu české a slovenské hydrologie a její aplikace ve vodním hospodářství. Tentokrát organizace připadla české straně, která se rozhodla konferenci vést raději více coby diskuzní fórum, kde by přední čeští a slovenští experti mohli vytipovat oblasti, ve kterých bude hydrologie v budoucnu neocenitelná, a oblasti, pro které má hydrologie zatím jen mlhavé odpovědi, a tedy bude je nutné probádat mnohem detailněji.

Jelikož čeští hydrologové mají v roce 2021 uspořádat také 29. ročník Konference podunajských států, rozhodli se organizítoři pro konání této konference ve stejném týdnu a ve stejném místě jako u konference Hydrologické dny 2021. Zájemci mohou navštívit obě konference najednou, přičemž ti, kteří se budou chtít účastnit obou akcí najednou, získají slevu na společném vložném. Zvoleným týdnem jsou tedy dny od 6. do 10. září 2021, přičemž od 6. do 8. září se má konat XXIX Conference of the Danubian Countries a od 8. (odpoledne) do 10. září konference Hydrologické dny. Pro zahraniční zájemce o konferenci Hydrologické dny bude zřízena možnost interpretace do anglického jazyka. Těm, kteří se nebudou chtít zúčastnit fyzicky, bude umožněno sledovat streaming z konference.

Oběma konferencím byly již založeny webové stránky, kde se potenciální účastníci mohou dozvědět o zásadních termínech a seznámit se blíže také s řešenými tématy. Konference podunajských států má webové stránky https://www.danubeconference.eu/, konference Hydrologické dny webové stránky http://www.hydrologickedny.cz/. Stahovat lze též cirkuláře k oběma konferencím, které jsou zveřejněny na nových webových stránkách Slovinského národního výboru pro hydrologii zde.

Výstupy konferencí budou samozřejmě publikace, a to jak ve formě tištěné, tak ve formě elektronické. Půjde jak o knihu rozšířených abstraktů, tak o fulltextové příspěvky jako takové. Ke konferencím se rovněž váže možnost publikování kvalitních recenzovaných rukopisů v tematickém čísle švýcarského open access časopisu Climate, jehož webové stránky lze sledovat zde. Již nyní se těšíme na vaši účast!

Ve dnech od 21. do 25. června 2021 proběhne v Budapešti další evropská konference na téma zvládání povodňových rizik známá také pod kratším názvem FloodRisk 2020. Akce má podtitul Science and Practice for an uncertain future. Jedná se o poměrně nový cyklus konferencí, které jsou od roku 2008 pořádány každým čtvrtým rokem. Tento ročník by tedy měl být již čtvrtou událostí z toho cyklu. Více informací je možné získat z oficiálního webu konference.

Připojujeme se k organizátorům druhého ročníku této mezinárodní konference a zveme všechny zájemce do polské Vratislavi na dny 15.-16. září 2021. Konference, kterou pořádá polská hydrometeorologická služba IMGW - PIB (známá též pod anglickou zkratkou IMWM - NRI; viz webové stránky v polštině) by měla být věnována řešení nejrůznějích problémů spjatých s životním prostředím, jako je degradace půdy, nešetrné zacházení s vodou apod. Očekává se především účast meteorologů a klimatologů, hydrologů a vodohospodářů z Polska, Německa a Česka. Již existují webové stránky pro registraci na konferenci, kde, doufejme, bude brzy více informací. Zatím organizátoři doporučují pročítat tuto oficiální pozvánku a již 2. cirkulář.

Vědecká komunita má dne zákona 123/1998 Sb. nyní pro účely bádání online k dispozici řady průměrných denních průtoků z 521 vodoměrných stanic z celého Česka. Časovými řadami je pokryto období 1981-2019, přičemž vybrány byly stanice, které fungují v současnosti (tj. rok 2019). Soubory pro jednotlivé kraje zájemci dohledají na odkaze http://portal.chmi.cz/historicka-data/hydrologie/denni_data/denni-data-dle-z.-123-1998-Sb.

Zároveň upozorňujeme, že od nynějška je také možné z internetu stahovat průtoková data z celého světa. Ta zveřejnilo centrum Global Runoff Data Centre (GRDC) na nově vzniklém portále dostupném na https://portal.grdc.bafg.de/. Data jsou k dispozici jen k nekomerčním vědeckým účelům, takže přejeme především českým vědeckým hydrologům hodně úspěchů při publikování výsledků založených na těchto datech!

Upozorňujeme, že slovenští hydrologové nabídli publikaci o suchu s názvem Prognosis of Hydrological Drought Development in Slovakia ve formě PDF ke stažení zdarma. Odkaz lze nalézt např. na webových stránkách Evropského centra pro sucho zde.

Upozorňujeme, že v rámci Regionální spolupráce podunajských států v oblasti hydrologie, která je zastřešena Mezivládním hydrologickým programem (IHP) UNESCO vyšla nová publikace s názvem Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin. Jedná se o devátou monografii řady The Danube and its Basin - Hydrological Monograph, jejímiž editory jsou dr. Pavla Pekárová a dr. pavol Miklánek ze Slovenské akademie věd. Na zpracování monografie se podíleli i čeští hydrologové. Přestože materiál vyšel i knižně a dále byl distribuován elektronicky ve formě CD, asi nejdostupnější variantou je webová stránka http://147.213.100.3:81/danubeflood/, kde lze nalézt samotnou publikaci ve formě PDF (opatřenou též DOI) společně s veškerými přílohami. Za toto zpřístupnění slovenským kolegům velmi děkujeme.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 12
Tento týden: 110
Celkově: 42926

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2020 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika