Oznamujeme, že ve dnech 3. a 4. října 2017 se v brněnském hotelu Holiday Inn bude konat konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017. Konference má též svůj vlastní web, odkud je možné dozvědět se veškeré detaily.

Upozorňujeme, že ve dnech 15. - 16. 6. 2017 Česká společnost krajinnývh inženýrů (ČSKI) uspořádá v Praze na Fakultě stavební ČVUT další ročník konference Rybníky. Více informací (včetně podmínek registrace účasti či příspěvku do recenzovaného sborníku) je možné získat z tohoto webu ČSKI.

Upozorňujeme zájemce o cyklus těchto konferencí, že ve dnech 1. - 3. 5. 2017 se v Brně uskuteční další ročník, tentokrát s podnázvem S přírodou ruku v ruce? Vzhledem k tomu, že sborníky příspvěků konference bývají po zvážení jeho kvalit evidovány v databázi Web of Knowledge, je pozvání nadmíru lákavé. Abstrakty, které mají pevně danou strukturu podle této šablony, se zasílají do 6. března 2017. Více informací lze získat z přiloženého cirkuláře. Přihlášku pak hledejte zde. Forma článku je nastíněna v přiložené šabloně. Přihlášení na konferenci je nutné provést prostřednictvím této přihlášky. Dodejme, že trvalý odkaz na stránky s těmito konferencemi lze na našem webu najít mezi zajímavostmi hned nahoře zde.

Ve dnech 18. - 20. 4. 2017 proběhne již pošesté na adrese Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 (sály 217 a 213) další konference s názvem Hydrologie malého povodí. Pozvánku na konferenci v PDF souboru, kde se lze dočíst podrobnosti, můžete stahovat zde. Akce získala záštitu České komise pro UNESCO a již nyní je, při srovnání s minulými ročníky, možné počítat s vydáním sborníku velice cenných příspěvků. Přihlášku zvlášť jako wordovský dokument (posílá se do 20. 3. 2017) stahujte zde, pokyny pro psaní příspěvku (posílají se do 27. 3. 2017) naopak zde. Při psaní příspěvků jistě pomůže i tento vzor. Těšíme se na vaše příspěvky a na shledání s vámi!

Ve dnech 21. - 22. 9. 2017 proběhne workshop Mezinárodní komise pro statistickou hydrologii (ICSH) IAHS s názvem STAHY'2017. Tentokrát představitelé vybrali jako místo konání kampus University of Life Sciences v polské Varšavě. Čeští statističní hydrologové mají tedy velkou možnost prezentovat své výsledky blízko hranic svého státu a navíc se setkat s kolegy ze zahraničí. Webové stránky zatím neexistují, ale o akci se je možné dočíst již zde. Doufejme, že brzy budou detailnější informace.

Upozorňujeme, že v polské Wroclawi proběhne konference s názvem International conference on advances in energy systems and environmental engineering, zkráceně označovaná jako ASEE17. Mezi tématy je též otázka vody, takže hydrologové mohou své příspěvky posílat také. Termín konání konference je naplánován na 2. - 5. 7. 2017 s tím, že nejzazší termín na odesílání abstraktů je 31. ledna 2017. O konferenci a jejích sekcích je možné dozvědět se více z jejího oficiálního webu zde. Publikování vybraných příspěvků v časopisech s impaktním faktorem je nadmíru lákavé.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 9
Tento týden: 56
Celkově: 8422

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2017 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika