Připojujeme se k organizátorům druhého ročníku této mezinárodní konference a zveme všechny zájemce do polské Vratislavi na dny 15.-16. září 2021. Konference, kterou pořádá polská hydrometeorologická služba IMGW - PIB (známá též pod anglickou zkratkou IMWM - NRI; viz webové stránky v polštině) by měla být věnována řešení nejrůznějích problémů spjatých s životním prostředím, jako je degradace půdy, nešetrné zacházení s vodou apod. Očekává se především účast meteorologů a klimatologů, hydrologů a vodohospodářů z Polska, Německa a Česka. Již existují webové stránky pro registraci na konferenci, kde, doufejme, bude brzy více informací. Zatím organizátoři doporučují pročítat tuto oficiální pozvánku a již 2. cirkulář.

Vědecká komunita má dne zákona 123/1998 Sb. nyní pro účely bádání online k dispozici řady průměrných denních průtoků z 521 vodoměrných stanic z celého Česka. Časovými řadami je pokryto období 1981-2019, přičemž vybrány byly stanice, které fungují v současnosti (tj. rok 2019). Soubory pro jednotlivé kraje zájemci dohledají na odkaze http://portal.chmi.cz/historicka-data/hydrologie/denni_data/denni-data-dle-z.-123-1998-Sb.

Zároveň upozorňujeme, že od nynějška je také možné z internetu stahovat průtoková data z celého světa. Ta zveřejnilo centrum Global Runoff Data Centre (GRDC) na nově vzniklém portále dostupném na https://portal.grdc.bafg.de/. Data jsou k dispozici jen k nekomerčním vědeckým účelům, takže přejeme především českým vědeckým hydrologům hodně úspěchů při publikování výsledků založených na těchto datech!

Upozorňujeme, že v letošním roce (konkrétně ve čtvrtek 12. listopadu 2020) v Bratislavě opět proběhne tradiční Konference mladých odborníků. Konference se skládá z Konference mladých hydrologů, Konference mladých vodohospodářů a Konference mladých meteorologů a klimatologů. Přihlásit se může každý hydrolog, vodohospodář nebo meteorolog/klimatolog, kterému není více jak 35 let, a to do 24. září 2020. Více informací lze nalézt na webových stránkách konference zde. V dolní části webových stránek je k nalezení přihlašovací formulář k vyplnění.

Oznamujeme, že švýcarské nakladatelství MDPI chystá další zajímavé speciální číslo časopisu, pro který naši polští kolegové opět usedají do křesel editorů. Tentokrát se jedná o časopis Water tematicky zameřené na využití statistických metod v hydrologii. Bližší informace lze nalézt na tomto odkaze. Deadline na posílání rukopisů je 31. října 2020. Navíc pro ty, kteří se plánovali zúčastnit akce IAHR Europe Congress ve Varšavě (nyní posunuto na únor 2021) a kteří budou chtít u full paperů vycházet ze svých rozšířených abstraktů, jsou nachystány slevy v rozpětí 20-100 %, a to podle množství a kvality rukopisů.

Upozorňujeme, že v roce 2021 se uskuteční tradiční Magdeburský seminář o ochraně vod. Tentokrát akce proběhne v něměckém městě Dessau, přičemž konkrétní termín semináře je stanoven na 7.-8. 10. 2021. Více informací lze nalézt na oficiálním webu semináře, kde je k nalezení také cirkulář.

Ve dnech od 21. do 25. června 2020 proběhne v Budapešti další evropská konference na téma zvládání povodňových rizik známá také pod kratším názvem FloodRisk 2020. Akce má podtitul Science and Practice for an uncertain future. Jedná se o poměrně nový cyklus konferencí, které jsou od roku 2008 pořádány každým čtvrtým rokem. Tento ročník by tedy měl být již čtvrtou událostí z toho cyklu. Více informací je možné získat z oficiálního webu konference.

Upozorňujeme, že ve dnech 24. a 25. listopadu 2020 proběhne v hotelu Černigov v Hradci Králové další z řady konferencí s mezinárodní účastí Vodní toky 2020. Link na oficiální webové stránky, kde je možné nalézt všechna důležitá data a instrukce, je zde.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 2
Tento týden: 2
Celkově: 40581

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2020 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika