Český národní výbor pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s., a Povodí Moravy, s.p. plánují v září 2021 zorganizovat v Brně další konferenci ze série Hydrologické dny, které se konají pravidelně, počínaje od roku 1980, zhruba jednou za pět let střídavě na území Česka nebo Slovenska. Jedná se o konferenci tradičně zaměřenou na úlohu české a slovenské hydrologie a její aplikace ve vodním hospodářství. Tentokrát organizace připadla české straně, která se rozhodla konferenci vést raději více coby diskuzní fórum, kde by přední čeští a slovenští experti mohli vytipovat oblasti, ve kterých bude hydrologie v budoucnu neocenitelná, a oblasti, pro které má hydrologie zatím jen mlhavé odpovědi, a tedy bude je nutné probádat mnohem detailněji.

Jelikož čeští hydrologové mají v roce 2021 uspořádat také 29. ročník Konference podunajských států, rozhodli se organizítoři pro konání této konference ve stejném týdnu a ve stejném místě jako u konference Hydrologické dny 2021. Zájemci mohou navštívit obě konference najednou, přičemž ti, kteří se budou chtít účastnit obou akcí najednou, získají slevu na společném vložném. Zvolenými jsou tedy vybrané dny v týdnu od 6. září 2021, přičemž od 6. do 7. září se má konat XXIX Conference of the Danubian Countries a od 9. do 10. září konference Hydrologické dny. Vzhledem k současnému dění ve světě je preferována online verze obou konferencí bez poplatku, ale ti, kteří se budou chtít setkat fyziky v Brně, bude i toto umožněno s tím, že si ubytování zajistí sami. Pro zahraniční zájemce o konferenci Hydrologické dny bude zřízena možnost interpretace do anglického jazyka. Novinkou u Konference podunajských států je zavedení tradice ocenění úspěšných mladých hydrologů-vědců.

Oběma konferencím byly již založeny webové stránky, kde se potenciální účastníci mohou dozvědět o zásadních termínech a seznámit se blíže také s řešenými tématy. Konference podunajských států má webové stránky http://www.danubeconference.eu/, konference Hydrologické dny webové stránky http://www.hydrologickedny.cz/. Stahovat lze též cirkuláře k oběma konferencím, které jsou zveřejněny též na nových webových stránkách Slovinského národního výboru pro hydrologii zde, a to z důvodu, že předsedou Regionální spolupráce podunajských států v oblasti hydrologie je prof. Mitja Brilly z Univerzity v Lublani.

Výstupy konferencí budou samozřejmě publikace, a to jak ve formě tištěné, tak ve formě elektronické. Půjde jak o knihu rozšířených abstraktů, tak o fulltextové příspěvky jako takové. Ke konferencím se rovněž váže možnost publikování kvalitních recenzovaných rukopisů v tematickém čísle švýcarského open access časopisu Climate, jehož webové stránky lze sledovat zde. Slovenští kolegové budou též přijímat příspěvky do Journal of Hydrology and Hydromechanics a Acta Hydrologica Slovaca. Již nyní se těšíme na vaši účast!

Jak již bylo avizováno v aktualitě o připravovaných konferencích Hydrologické dny 2021 a 29. konference podunajských států (viz zde), je možné u této příležitosti publikovat vybrané články ve speciálním čísle časopisu Climate s názvem Climate Change, Hydrology and Freshwater Resources. Číslo editují tři čeští hydrologové, chystající se i v budoucnu reprezentovat Český národní výbor po hydrologii, a jeden maďarský klimatolog. Přednostně jsou sice vítány rukopisy na témata zmňovaných konferencí, ale témata čísla nejsou omezována pouze na ně nebo na regiony povodí Dunaje, Odry a Labe. Vítány jsou i celosvětové studie nebo přehledové studie. O zařazení rukopisu do čísla rozhodují editoři, kteří též mohou doporučit autorům příspěvků do konferencí plnohodnotné publikování v tomto speciálním čísle. Nejzazší termín pro podávání rukopisů je 30. září 2021. Více info o speciálním čísle uvádí webová stránka nakladatelství MDPI https://www.mdpi.com/journal/climate/special_issues/climatechange_freshwater.

Poznamenejme, že hostující editoři si plně uvědomují že časopis Climate ctí zásadu open access a po potenciálních autorech je vyžadován za publikaci poplatek. Věří ale, že tato skutečnost české hydrology a klimatology příliš neodradí. Zároveň si editoři uvědomují, že časopis není impaktovaný. Na druhou stranu je ale plně indexovaný v databázi Scopus, což může dále zajistit velmi dobou viditelnost publikované práce.

Připojujeme se k organizátorům druhého ročníku této mezinárodní konference a zveme všechny zájemce do polské Vratislavi na dny 15.-16. září 2021. Konference, kterou pořádá polská hydrometeorologická služba IMGW - PIB (známá též pod anglickou zkratkou IMWM - NRI; viz webové stránky v polštině) by měla být věnována řešení nejrůznějích problémů spjatých s životním prostředím, jako je degradace půdy, nešetrné zacházení s vodou apod. Očekává se především účast meteorologů a klimatologů, hydrologů a vodohospodářů z Polska, Německa a Česka. Již existují webové stránky pro registraci na konferenci, kde, doufejme, bude brzy více informací. Zatím organizátoři doporučují pročítat tuto oficiální pozvánku a již 2. cirkulář.

Vědecká komunita má dne zákona 123/1998 Sb. nyní pro účely bádání online k dispozici řady průměrných denních průtoků z 521 vodoměrných stanic z celého Česka. Časovými řadami je pokryto období 1981-2019, přičemž vybrány byly stanice, které fungují v současnosti (tj. rok 2019). Soubory pro jednotlivé kraje zájemci dohledají na odkaze http://portal.chmi.cz/historicka-data/hydrologie/denni_data/denni-data-dle-z.-123-1998-Sb.

Zároveň upozorňujeme, že od nynějška je také možné z internetu stahovat průtoková data z celého světa. Ta zveřejnilo centrum Global Runoff Data Centre (GRDC) na nově vzniklém portále dostupném na https://portal.grdc.bafg.de/. Data jsou k dispozici jen k nekomerčním vědeckým účelům, takže přejeme především českým vědeckým hydrologům hodně úspěchů při publikování výsledků založených na těchto datech!

Upozorňujeme, že slovenští hydrologové nabídli publikaci o suchu s názvem Prognosis of Hydrological Drought Development in Slovakia ve formě PDF ke stažení zdarma. Odkaz lze nalézt např. na webových stránkách Evropského centra pro sucho zde.

Upozorňujeme, že v rámci Regionální spolupráce podunajských států v oblasti hydrologie, která je zastřešena Mezivládním hydrologickým programem (IHP) UNESCO vyšla nová publikace s názvem Flood Regime of Rivers in the Danube River Basin. Jedná se o devátou monografii řady The Danube and its Basin - Hydrological Monograph, jejímiž editory jsou dr. Pavla Pekárová a dr. pavol Miklánek ze Slovenské akademie věd. Na zpracování monografie se podíleli i čeští hydrologové. Přestože materiál vyšel i knižně a dále byl distribuován elektronicky ve formě CD, asi nejdostupnější variantou je webová stránka http://147.213.100.3:81/danubeflood/, kde lze nalézt samotnou publikaci ve formě PDF (opatřenou též DOI) společně s veškerými přílohami. Za toto zpřístupnění slovenským kolegům velmi děkujeme.

Ve spojitosti s aktuální situací upozorňujeme na online verzi velmi důležité knihy, kterou v roce 2004 publikovalo nakladatelství Elsevier. Kniha editovaná odborníky pod hlavičkou UNESCO programu FRIEND-Water s názvem Hydrological Drought: Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater (resp. její jednotlivé kapitoly), je nyní zdarma ke stažení na webové stránce European Drought Centre zde. V podstatě totožná pracovní skupina stojí i za publikací Manual on Low-Flow: Estimation and Prediction z roku 2008, která je ke stažení zdarma z této stránky Světové meteorologické organizace a na kterou navazují i nejrůznější balíčky fungující v softwaru R, jako je lfstat. Viz https://CRAN.R-project.org/package=lfstat

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 20
Celkově: 45753

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2021 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika