ČNVH se připojuje ke spřízněnému Českému národnímu výboru pro omezování následků katastrof (ČNV ONK) a srdečně všechny zve na seminář s názvem Sucho a povodně jako krizové situace, který navíc nese podtitul Výstrahy, rychlá reakce, krizové řízení. Seminář se bude konat ve čtvrtek 18. května 2017 v zasedací síni radnice Prahy 9. Oficiální oznámení sledujte zde. Pozvánka a přihláška jsou součástí tohoto webu. Přihlásit se je možné do pondělí 15. května 2017. Seminář se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a rovněž pod záštitou ministra životního prostředí Richarda Brabce.


Logo MZeLogo MŽP

Upozorňujeme, že slovenští kolegové pořádají další ročník konference s názvem Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Akce proběhne 10. - 11. října 2017 v Hotelu Sitno. Anotace příspěvků se posílají do 21. dubna 2017.  Více informací se lze dozvědět z těchto webových stránek. Cirkulář a přihlášku pak stahujte zde.

Oznamujeme, že ve dnech 3. a 4. října 2017 se v brněnském hotelu Holiday Inn bude konat konference s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2017. Konference má též svůj vlastní web, odkud je možné dozvědět se veškeré detaily.

Upozorňujeme, že ve dnech 15. - 16. 6. 2017 Česká společnost krajinnývh inženýrů (ČSKI) uspořádá v Praze na Fakultě stavební ČVUT další ročník konference Rybníky. Více informací (včetně podmínek registrace účasti či příspěvku do recenzovaného sborníku) je možné získat z tohoto webu ČSKI.

Upozorňujeme zájemce o cyklus těchto konferencí, že ve dnech 1. - 3. 5. 2017 se v Brně uskuteční další ročník, tentokrát s podnázvem S přírodou ruku v ruce? Vzhledem k tomu, že sborníky příspvěků konference bývají po zvážení jeho kvalit evidovány v databázi Web of Knowledge, je pozvání nadmíru lákavé. Abstrakty, které mají pevně danou strukturu podle této šablony, se zasílají do 6. března 2017. Více informací lze získat z přiloženého cirkuláře. Přihlášku pak hledejte zde. Forma článku je nastíněna v přiložené šabloně. Přihlášení na konferenci je nutné provést prostřednictvím této přihlášky. Dodejme, že trvalý odkaz na stránky s těmito konferencemi lze na našem webu najít mezi zajímavostmi hned nahoře zde.

Ve dnech 21. - 22. 9. 2017 proběhne workshop Mezinárodní komise pro statistickou hydrologii (ICSH) IAHS s názvem STAHY'2017. Tentokrát představitelé vybrali jako místo konání kampus University of Life Sciences v polské Varšavě. Čeští statističní hydrologové mají tedy velkou možnost prezentovat své výsledky blízko hranic svého státu a navíc se setkat s kolegy ze zahraničí. Webové stránky zatím neexistují, ale o akci se je možné dočíst již zde. Doufejme, že brzy budou detailnější informace.

Upozorňujeme, že v polské Wroclawi proběhne konference s názvem International conference on advances in energy systems and environmental engineering, zkráceně označovaná jako ASEE17. Mezi tématy je též otázka vody, takže hydrologové mohou své příspěvky posílat také. Termín konání konference je naplánován na 2. - 5. 7. 2017 s tím, že nejzazší termín na odesílání abstraktů je 31. ledna 2017. O konferenci a jejích sekcích je možné dozvědět se více z jejího oficiálního webu zde. Publikování vybraných příspěvků v časopisech s impaktním faktorem je nadmíru lákavé.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 18
Celkově: 8742

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2017 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika