Upozorňujeme, že ve dnech 6.-8. listopadu 2019 se bude v ukrajinském Kyjevě konat v pořadí již XXVIII. Konference podunajských států s tradičním názvem Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Více info lze najít z tohoto 1. oznámení, kde jsou již uvedena nejdůležitější data pro registraci, posílání abstraktů a plných textů. Další informace bude možno vyhledávat také na oficiálním webu konference.

Ve dnech 20. - 22. 3. 2019 se v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava bude konat další Sympozium GIS Ostrava, jehož se pravidelně zúčastňují taktéž hydrologové. V roce 2017 bude mít podtitul Smart City, Smart Region. Sympozium se těší i zájmu zahraničních vědců, protože se vlastně skládá ze dvou částí - české a anglické. Více info o české konferenci lze najít zde, o anglické naopak zde.

Připojujeme se ke všem organizátorům konference Šumava 2019 a srdečně vás zveme do šumavské Kvildy, kde se tato akce bude konat ve dnech 14.-16. května 2019. Na programu jsou také hydrologická témata týkající se středních a vyšších poloh Česka a Evropy, o čemž svědčí oficiální pozvánka na webu České meteorologické společnosti zde. V pozvánce je možné též sledovat pokyny pro přihlašování.

Ve spojitosti s aktuální situací upozorňujeme na online verzi velmi důležité knihy, kterou v roce 2004 publikovalo nakladatelství Elsevier. Kniha editovaná odborníky pod hlavičkou UNESCO programu FRIEND-Water s názvem Hydrological Drought: Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater (resp. její jednotlivé kapitoly), je nyní zdarma ke stažení na webové stránce European Drought Centre zde. V podstatě totožná pracovní skupina stojí i za publikací Manual on Low-Flow: Estimation and Prediction z roku 2008, která je ke stažení zdarma z této stránky Světové meteorologické společnosti a na kterou navazují i nejrůznější balíčky fungující v softwaru R, jako je lfstat. Viz https://CRAN.R-project.org/package=lfstat

Upozorňujeme, že v termínu 8.-18. července 2019 se bude v kanadském Montrealu konat další ročník (v pořadí již 27.) Valné hromady Mezinárodní unie geodetické a geofyzikální (IUGG). Montreal tak vlastně po čtyřech letech vystřídá Prahu. Na první pohled nemusí být jasné, proč jsou hydrologové zváni. Vězte ale, že součástí IUGG je také Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS), a tedy v rámci této Valné hromady se opět objevuje hned několik sekcí věnovaných hydrologické tématice. Svědčí o tom i tyto webové stránky akce, kde je možné nalézt veškeré detaily. Slibné jsou tradiční červené knihy IAHS, které mají obsahovat recenzované příspěvky do těchto sekcí. Tyto červené knihy dnes vychází pod názvem Proceedings of IAHS (PIAHS) a je možné je pročítat zdarma právě zde.

Upozorňujeme, že jeden z nejznámějších (a nejstarších) hydrologických časopisů Hydrological Science Journal (dříve Hydrological Sciences Bulletin) připravuje své speciální číslo na téma: Hydrologická data, jejich příležitosti a překážky. Termín na posílání příspěvků byl prodloužen na konec března 2019. Domníváme se, že pro hydrologické služby, poskytující a prezentující svá data, by měla být publikace článku v tomto čísle povinností. Více informací o speciálním čísle časopisu je k nalezení na těchto webových stránkách nakladatelství Taylor and Francis.

Upozorňujeme, že ve dnech 8.-10. 4. 2019 proběhne v polském městečku Polanica-Zdrój, tj. nedaleko hranic s Českem, další ročník studentské konference EKO-DOK. Konference je zaměřena na začínající vědce v oborech, které velmi souvisí s řešením otázek životního prostředí. Mezi ně náleží i obory hydrologie, meteorologie, vodní hospodářství či vodárenství. Konferenci již po jedenácté pořádají poměrně silní organizátoři pohybující se v prostředí Vratislavských univerzit, což mělo v minulosti za následek zařazení konferenčních sborníků do databází Scopus a Web of Science. Nejinak tomu bude i v případě tohoto ročníku, kde se ve vědeckém výboru objevují i česká jména (a to i zástupců ČNVH). Doporučujeme tedy i českým hydrologům alespoň prolistovat tyto oficiální webové stránky konference vedené jak v polštině, tak v angličtině. Registrace je vedena online. Konferenční sborník psaný kompletně anglicky má tentokrát vyjít u nakladatelství Springer, jehož jméno již zaručuje jistou kvalitu spjatou též s kvalitním recenzním řízením.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 35
Tento týden: 122
Celkově: 16001

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2019 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česká republika