Styky se zahraničím
Česká komise pro UNESCO (+ facebook)
Stálá mise ČR při UNESCO v Paříži
Slovenský výbor pre hydrológiu (+ nové stránky)
Slovenský hydrometeorologický ústav
UNESCO-IHE
European Regional Centre for Ecohydrology (ERCE)
International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC)
International Centre for Water Hazard and Risk Management (ICHARM)
International IHP-HELP Centre for Water Law
UNESCO Category 2 Centre Water for Sustainable Development and Adaptation to Climate Change

Spjaté výbory/komitéty/společnosti
Český národní výbor pro spolupráci s Mezivládní oceánografickou komisí
Český národní komitét pro Mezinárodní geovědní program
Český národní komitét pro program Člověk a biosféra
Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování
Český národní výbor pro omezování následků katastrof
Český národní komitét geodetický a geofyzikální
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost
Česká meteorologická společnost
Česká bioklimatologická společnost
Národní klimatický program
Český spolek pro péči o životní prostředí
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Asociace pro vodu ČR

Ministerstva České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky (+ facebook)
Ministerstvo zemědělství České republiky (+ facebook)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (+ facebook)
Ministerstvo obrany České republiky (+ facebook)
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (+ facebook)

Výzkum
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Český hydrometeorologický ústav
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Česká geologická služba
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého

Fakulty vysokých škol a univerzit
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Správa vodních toků
Povodí Labe, s.p.
Povodí Moravy, s.p.
Povodí Odry, s.p.
Povodí Ohře, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Krkonošský národní park
Národní park České Švýcarsko
Národní park Podyjí
Národní park Šumava

Vojenský újezd Boletice
Vojenský újezd Březina
Vojenský újezd Hradiště
Vojenský újezd Libavá

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko