Cenu Andrease Rlíc medaile ARHudolfa Harlachera zřídil Český hydrometeorologický ústav. O jejím udělení rozhoduje pětičlenný výbor, skládající se z předsedy, jímž je osoba zodpovědná za organizaci hydrologické služby ČHMÚ (zpravidla náměstek ředitele pro hydrologii), místopředsedy, jímž je generální ředitel ČHMÚ, a členů, kterými jsou ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., předseda Českého národního výboru pro hydrologii a poslední laureát ceny A. R. Harlachera.

Cena je udělována za výjimečný přínos k rozvoji hydrologie a hydrologické služby v českých zemích, zejména pak u příležitostí významných životních jubileí laureátů nebo u příležitosti významných výročí hydrologické služby České republiky. Cena může být udělena i cizímu státnímu příslušníkovi, a to zejména za mimořádný podíl na mezinárodní spolupráci v oblasti hydrologie.

V roce svého zřízení (2012) byla cena udělena u příležitosti výročí 170 let od narození A. R. Harlachera, 150 let od povodně 1862, 140 let od povodně 1872, které byly významným impulzem k pozdějšímu založení hydrologické služby, a 10 let od povodně 2002 osobnostem, které se osobním přínosem významně podílely na rozvoji hydrologické služby zejména v 60. a 70. letech 20. století.rub medaile ARH

Do budoucna se počítá s udělováním ve výjimečných případech nejvýše třem laureátům v jednom kalendářním roce, běžně však jednou za 1 až 3 roky.

Navrhnout laureáta může každý z členů Výboru pro udělení medaile A. R. Harlachera a každý z dřívějších laureátů medaile. Navrhnout laureáta může rovněž odborná instituce zabývající se hydrologií. Návrh a jeho zdůvodnění je předkládáno písemně předsedovi Výboru.

Cena je reprezentována medailí, jejíž návrh byl zhotoven formou výtvarné soutěže studentů oboru medailérství Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou. Autorem výtvarného návrhu medaile je Aneta Juklíčková. Ražba medaile byla provedena firmou Znak Malá Skála, s.r.o.


Laureáti

rok 2018

Ing. Eva Soukalová, CSc.

rok 2015

Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Jan Kubát

rok 2012

Ing. Josef Hladný, CSc., prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc., Ing. Rostislav Sochorec, Ing. Václav Vlasák, Ing. Zdeněk Barták, RNDr. Hana Daňková, Ing. Miroslav Kněžek, CSc., Ing. Václav Richter, Ing. Libuše Bubeníčková

Podrobněji viz také:

DAŇHELKA, J., 2012. Harlacherův rok v hyrologii. Meteorologické zprávy. 65(6), 191. ISSN 0026-1173.
DAŇHELKA, J., 2012. Historická ohlédnutí v roce 2012. In: Hydrologická ročenka České republiky 2012. Praha: ČHMÚ, 129-131. ISBN 978-80-87577-25-7.
DAŇHELKA, J., 2015. Udělení ceny A. R. Harlachera. Meteorologické zprávy. 68(3), 96. ISSN 0026-1173.
HLADNÝ, J., 2013. RNDr. Hana Daňková obdržela medaili R. A. Harlachera. Informace České geografické společnosti. 32(1), 87–88. ISSN 1213-1075.

Při zpracování článku byl využit text na serveru Voda Českého hydrometeorologického ústavu, který podléhá licenciCC_BY-NC-ND

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 3
Tento týden: 8
Celkově: 56669

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko