Weby upozorňující na blížící se vodohospodářské semiáře a konference na území České republiky
Akce České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti
Kalendář akcí časopisu Vodní hospodářství
Užitečné semináře
Mokřady
Aktuality České geografické společnosti
Projekt Počítáme s vodou
konference Public recreation and landscape protection/Rekreace a ochrana přírody

Odborné knihy a články, jež jsou nabízeny v elektronické podobě zdarma ke stažení
Osobní stránky prof. A. Ian McLeoda
- prof. A. I. McLeod se mj. zabývá aplikacemi statistických metod v environmentálních vědách, na jeho stránkách lze nalézt též knihu HIPEL, K. W. a A. I. MCLEOD. Time Series Modelling of Water Resources and Environmental Systems. Elsevier, 1994. Developments in Water Science, 45.
Osobní stránky dr. Jose D. Salase
- na stránkách lze nalézt jak vybrané publikované články, tak i statistický software
European Drought Centre
- stránky, na kterých se podílí pracovní skupina zaměřená na malé průtoky a sucho programu UNESCO FRIEND-Water. Na stránkách lze nalézt jak užitečný software, tak především téměř celé znění knihy TALLAKSEN, L. M. a H. A. J. VAN LANEN, ed., 2004. Hydrological Drought: Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater. Amsterdam; Boston: Elsevier. Developments in Water Science, 48. ISBN 0-444-51688-3. Konkrétní stránka s knihou je zde.
Publikace US Geological Survey
- je zde možné (i pomocí pokročilého vyhledávání) najít také hydrologické publikace vydané Americkou geologickou službou (např. řadu Water Supply Paper); publikace jsou stažitelné v PDF formátu
Sborníky ze seminářů Stretnutie snehárov
- zájemci se zde mohou dostat k elektronickým verzím sborníku z těchto seminářů, a to již od ročníku 2005
Sborníky z mezinárodních symposií GIS Ostrava
- na stránce jsou odkazy na jednotlivé ročníky symposia GIS Ostrava, přičemž na stránkách, na něž odkazy přesměrovávají, se na levé straně nachází odkazy na sborníky (Proceedings), odkud je možné stahovat úplné texty příspěvků (též s hydrologickou tematikou) v PDF formátu; několik posledních ročníků symposia přitom proběhlo jak v českém, tak v anglickém jazyce, a proto je nutné před prohlížením českých sborníků kliknout na českou vlaječku
časopis s IF Journal of Hydrology a Hydromechanics (dříve znám jako Vodohospodársky časopis)
- časopis, který snad českým a slovenským hydrologům netřeba více představovat; plné texty článků nazpět až k roku 2001 je možné v PDF formátu získat (kromě na uváděném odkazu výše) také zde
časopis s IF Soil & Water Research
- časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd; na stránkách je možné stahovat plné texty v PDF formátu
časopis s IF Geografie
- časopis vydávaný Českou geografickou společností a publikující mj. také články s hydrologickou tematikou; plné texty článků v PDF formátu je možné stahovat zde
časopis s IF Moravian Geographical Reports
- časopis vydávaný Ústavem geoniky AV ČR s občasnými klimatologickými a hydrologickými články; plné texty článků (resp. celá čísla) v PDF formátu, počínaje rokem 1993, je možné stahovat zde, nebo na stránkách nakladatelství De Gruyter
recenzovaný časopis AUC Geographica (dříve znám coby Acta Universitatis Carolinae - Geographica)
- časopis vydávaný Univerzitou Karlovou s občasnými hydrologickými články; je zde možnost stahovat plné texty článků v PDF formátu
recenzovaný časopis Zprávy lesnického výzkumu (Reports of Forestry Research)
- časopis vydávaný Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., s občasnými hydrologickými příspěvky; je možno stahovat zdarma články od roku 2002 do současnosti
recenzovaný časopis Vodní hospodářství
- přístup k plným textům článků z tohoto českého vodohospodářského časopisu počínaje rokem 2008 (viz lišta po levé straně a nabídka "Ročníky")
recenzovaný časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace)
- časopis vydávaný Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i.; počínaje ročníkem 2010 je možné články stahovat též v PDF formátu
tituly s IF vydávané nakladatelstvím Copernicus Publications
- díky povinnému otevřenému publikování jsou všechny články z těchto časopisů od roku 2001 přístupné v elektronické podobě zdarma
- doporučujeme zejména tituly Hydrology and Earth System Sciences (HESS), Natural Hazards and Earth System Sciences (NHESS), Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences (PIAHS) nebo Nonlinear Processes in Geophysics (NPG).
časopisy s IF Americké meteorologické společnosti (AMS)
- tři a více let staré články jsou ke stažení zdarma

Software vhodný pro hydrology
Statistický program R
- doporučujeme především s IDE RStudio
Stránky amerického Centra hydrologického inženýrství (Hydrologic Engineering Center, HEC)
- v sekci Software lze najít instalační balíčky programů jako jsou HEC-HMS, HEC-RAS apod.
Geografický informační systém PCRaster
- nizozemský program vhodný především pro práci s rastry
GRASS GIS
- open source geografický informační systém známý především uživatelům linuxových distribucí
QGIS
- open source geografický informační systém, kerý je zejména v poslední době velmi oblíben pro svoji přívětivost k uživateli
- dříve známý jako Quantum GIS
SAGA GIS
- především rastrově orientovaný svobodný open-source geografický informační systém

Ostatní
Hydrologické ročenky České republiky online (od roku 2004)
Hydrologické bilance množství a jakosti vody v ČR online (od roku 2002)
Anglicko-český a česko-anglický vodohospodářský slovníček
Elektronický meteorologický slovník
Osobní stránky doc. Langhammera
Osobní stránky dr. Jeníčka
Výzkumný tým hydrologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Seminář katedry fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
- s občasnými hydrologickými a meteorologickými tematy

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 6
Celkově: 56669

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko