BÍZEK, Vladislav (ed.). Aplikace modelů v oblasti životního prostředí. Praha: CENIA, 2011, 276 s. ISBN 978-80-85087-88-8.

CÍSLEROVÁ, Milena a Tomáš VOGEL. Transportní procesy. Praha: ČVUT, 1998, 182 s. ISBN 80-01-01866-0.

DAŇHELKA, Jan (ed.). Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2003, x, 196 s. ISBN 80-86690-03-2.

DUB, Oto a Jaromír NĚMEC. Hydrologie. Praha: SNTL, 1969, 378 s.

HRÁDEK, František a Petr KUŘÍK. Hydrologie. Praha: Credit, 2002, 271 s., 1 mapa. ISBN 80-213-0950-4.

JUST, Tomáš. Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2005, 359 s. ISBN 80-239-6351-1.

KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996, 289 s. ISBN 80-01-01456-8.

KOS, Zdeněk. Vodní hospodářství 10. 2. přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2000, 142 s. ISBN 80-01-02261-7.

KŘÍŽ, Vladislav (ed.). Hydrometrie. Praha: SPN, 1988, 174 s.

LANGHAMMER, Jakub (ed.). Povodně a změny v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie, 2007, 396 s. ISBN 9788086561868.

LANGHAMMER, Jakub (ed.). Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008, 276 s. ISBN 978-80-86561-59-2.

NETOPIL, Rostislav (ed.). Fyzická geografie I. Praha: SPN, 1984, 272 s.

NETOPIL, Rostislav. Hydrologie pevnin. Praha: Academia, 1972, 296 s.

NĚMEC, Jan a Josef HLADNÝ (eds.). Voda v České republice. Praha: Consult, 2006, 253 s. ISBN 8090348211.

PITTER, Pavel. Hydrochemie. 4. aktualiz. vyd. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2009, viii, 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9.

STARÝ, Miloš. Hydrologie. Brno: el. skripta, 440 s.

STARÝ, Miloš. Hydrologie. Metodické návody do cvičení. Brno: el. skripta, 150 s.

SYNÁČKOVÁ, Marcela. Čistota vod. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1996, 208 s. ISBN 80-01-01083-x.

ŠILAR, Jan. Všeobecná hydrogeologie. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992, 191 s. ISBN 807066469x.

ŠRÁČEK, Ondřej, Josef DATEL a Jiří MLS. Kontaminační hydrogeologie. 2. upravené vyd. Praha: Karolinum, 2002, 237 s. ISBN 802460521x.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Tento týden: 3
Celkově: 56263

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko