Článek V

ZASEDÁNÍ ČNVH A VÝKONNÉHO VÝBORU ČNVH

(1)

ČNVH zasedá zpravidla 1-2krát ročně. V naléhavých případech může předseda ČNVH svolat mimořádné plenární zasedání.

(2)

Mimořádné plenární zasedání ČNVH svolá předseda na základě svého rozhodnutí, nebo jestliže o to požádá alespoň třetina členů ČNVH. Pokud tak předseda nemůže učinit nebo neučiní do jednoho měsíce od podání žádosti, mimořádné plenární zasedání má právo svolat jiný člen Výkonného výboru ČNVH; v takovém případě si zasedání zvolí řídícího jednání.

(3)

VV ČNVH zasedá v průměru 1krát za dva měsíce. V naléhavých případech může předseda ČNVH svolat mimořádné zasedání VV.

(4)

Na plenární zasedání ČNVH a zasedání VV ČNVH jsou přizváni podle povahy programových bodů také zástupci ČK UNESCO a vedoucí pracovníci hydrologických a vodohospodářských organizací, případně další experti.

(5)

Plenární zasedání ČNVH a zasedání VV řídí předseda ČNVH nebo místopředseda po pověření předsedou ČNVH anebo pokud není předseda přítomen.

(6)

Pozvánka na schůzi pléna ČNVH se rozesílá dva týdny před termínem zasedání. V případě, že se před termínem schůze neomluví víc než polovina členů ČNVH, schůze se koná a bude usnášení schopná za předpokladu 25 % přítomných účastníků pléna. Pokud se omluví více než polovina členů ČNVH anebo na schůzi bude přítomno méně než 25 % členů pléna, schůze bude odvolána.

(7)

Usnesení z plenárního zasedání ČNVH je platné, jestliže ho odhlasuje kladně nadpoloviční většina přítomných členů pléna. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČNVH. V případě naléhavých okolností je možné uskutečnit hlasování korespondenční formou.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko