Článek IV

ČLENSTVÍ V ČNVH, POVINNOSTI, PRÁVA A ZODPOVĚDNOST ČLENŮ ČNVH

(1)

ČNVH je složený z předních českých odborníků v oblasti věd o vodě a ze zástupců pracovišť, která se v ČR zabývají hydrologií.

(2)

Členství v ČNVH je čestné.

(3)

Funkční období Českého národního výboru pro hydrologii je 6 let. Před ukončením funkčního období ČNVH provede nominaci členů pro následující funkční období.

(4)

Členy ČNVH jmenuje příslušná sekce Ministerstva životního prostředí na základě návrhu ČNVH.

(5)

Členství v ČNVH je zásadně nezastupitelné. V mimořádných případech může předseda souhlasit s vysláním pozorovatele za nepřítomného člena ČNVH s hlasem poradním.

(6)

Člen ČNVH je povinný zejména

- aktivně se podílet na činnosti ČNVH,

- osobně se zúčastňovat plenárních zasedání a zasedání dalších orgánů ČNVH v případě, že je jejich členem,

- participovat na přípravě příslušných materiálů, na pracích v pracovních skupinách, jejichž je jmenovaným členem, případně řídit jejich činnost, jestliže tím byl pověřený.

(7)

Člen ČNVH má právo zejména

- předkládat návrhy na zařazení materiálů na program jednání plenárního zasedání ČNVH a jeho orgánů,

- přednášet své návrhy a stanoviska k projednávaným materiálům,

- být informovaný o plnění úloh ČNVH a jeho orgánů.

(8)

Neplní-li člen povinnosti uvedené v bodě 6 tohoto článku, bude Výkonným výborem ČNVH vyzván k nápravě. Bude-li i poté přetrvávat neplnění povinností člena ČNVH, může plenární zasedání na návrh předsedy členství danému členu trvale pozastavit.

(9)

Čestným členem ČNVH může být jmenován bývalý člen ČNVH po ukončení jeho řádného členství. Jmenování čestným členem je trvalé. Čestný člen má práva dle odstavce (7) tohoto článku, na plenárním zasedání má právo účasti s hlasem poradním.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko