Článek II

HLAVNÍ ÚKOLY ČNVH

(1)

Český národní výbor pro hydrologii:

- koordinuje činnost hydrologických, vodohospodářských a jiných pracovišť, podílejících se na realizaci IHP v České republice,

- udržuje styk s Mezivládní radou IHP a se Sekretariátem UNESCO, jakož i s národními výbory pro hydrologii v jiných státech v souladu s politikou ČK UNESCO, vyjadřuje se k dokumentům IHP UNESCO, navrhuje české zástupce do orgánů IHP a jmenuje národní korespondenty,

- koordinuje na národní úrovni aktivity v rámci IHP UNESCO s programy WMO, které se zabývají problematikou vody,

- zabezpečuje účast v programu IAHS a jmenuje české národní korespondenty této nevládní agencie,

- zajišťuje důstojnou reprezentaci české hydrologie na mezinárodním fóru,

- vystupuje jako poradní orgán zainteresovaných rezortů vlády ČR v otázkách hydrologie,

- sleduje vzdělávání nových odborníků v oboru hydrologie a podává návrhy na jeho zlepšování,

- pravidelně informuje o své činnosti ČK UNESCO a MŽP,

- informuje českou odbornou veřejnost, zejména pracoviště, podílející se na IHP UNESCO, o aktivitách ČNVH a zprostředkovává informace o důležitých akcích doma a v zahraničí.

(2)

Český národní výbor pro hydrologii sestavuje výroční zprávu o své činnosti a plán činnosti na následující období 1 až 6 let.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 7
Tento týden: 12
Celkově: 56782

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko