Článek I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(1)

Český národní výbor pro hydrologii (ČNVH) je českým pokračovatelem Československého výboru pro hydrologii (ČSVH), který byl ustavený na základě usnesení Předsednictva vlády ČSSR č. 96 z 3. srpna 1975 o účasti Československa na Mezinárodní hydrologické dekádě a k národnímu zabezpečení Mezinárodního hydrologického programu (IHP) Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Po novém státoprávním uspořádání ČSFR ke dni 1. 1. 1993 přešla činnost, týkající se vztahů České republiky k IHP UNESCO, na českou složku bývalého ČSVH. Východiskem k tomuto postupu byla státní dohoda o rozdělení ČSFR, která mimo jiné deklarovala, že vztahy k mezinárodním agenciím uzavřené před rozdělením nebudou obě nově vzniklé republiky rušit. Nové podmínky si vyžadovaly na národní úrovni i úpravu vztahů IHP k ostatním aktivitám v oboru hydrologie, tj. zejména ve vztahu k Programu hydrologie a vodních zdrojů (HWRP) Světové meteorologické organizace (WMO) a k aktivitám Mezinárodní asociace hydrologických věd (IAHS).

(2)

ČNVH v současné době plní funkce

- Národního komitétu IHP UNESCO,

- Koordinačního národního centra HWRP WMO k aktivitám ČNVH,

- Národního komitétu Mezinárodní asociace hydrologických věd IAHS v rámci Mezinárodního svazu vědeckých unií (ICSU).

(3)

ČNVH za svou činnost zodpovídá České komisi pro spolupráci s UNESCO (ČK UNESCO) při Ministerstvu zahraničních věcí a dále Ministerstvu životního prostředí, jako garantu za vztahy České republiky k mezinárodním agenciím vládního typu v oblasti vodního hospodářství. O národních aktivitách ve vztahu k IAHS podává ČNVH jednou ročně zprávu Akademii věd ČR (AV ČR), jako garantu pověřeného vládou ČR za vztahy k nevládním vědeckým agenciím, prostřednictvím Geofyzikálního ústavu AV ČR. V oblasti zahraničních styků a mezinárodní spolupráce ČNVH postupuje v souladu se zásadami zahraniční politiky ČR.

Přihlásit se

Nové návštěvy od 26. 8. 2013

Dnes: 21
Tento týden: 27
Celkově: 56554

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

UNESCO IHP | IAHS | WMO HWRP

Copyright © 2013-2024 Český národní výbor pro hydrologii, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany, Česko